content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן פתיחת המקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לשאול מתי פותחים את המקווה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בדרך כלל בשעת צאת הכוכבים. כדאי לברר במקווה עצמו.