content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת גבר אחרי אשה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם גבר יכול לטבול במקווה אחרי שאישה טבלה בו ,מלכתחילה המקווה היה לגברים בלבד ואישה באה בלילה וטבלה בו ורק אחר כך נודע לגברים האם הגברים רשאים להמשיך לטבול במקווה

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

אין בעיה בטבילת הגבר במקווה שטבלה בו אשה.
הבעיה יכולה להיות הפוכה  אם אין מחליפים שם את המים! אז יש בעיה יותר גדולה נונשמרתם מאד לנפשותיכם!