content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקה ביום הראשון לא טובה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשיתי הפסק בשבת עם מוך דחוק, ויצא טוב. ביום ראשון - עשיתי בדיקה בבוקר, והיא לא יצאה כ"כ טובה, היו קצת כתמים, בערב שכחתי לעשות בדיקה או הפסק נוסף, וביום שני - עשיתי שוב בדיקה בבוקר ויצא נקי. האם הטבילה עכשיו צריכה להידחות ליום ראשון?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

חשוב להראות את העד של יום ראשון לרב פוסק שיקבע האם העד בסדר או לא.
פעמים רבות אנחנו מחמירות בצבעי העדים , שלא מדעת, ללא צורך.
במידה והעד בסדר – תטבלי במוצ"ש.
אם העד לא בסדר הטבילה תדחה ליום שני.