content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

7 נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

ב23 לחודש ביום ראשון לא האחרון אלא שעבר קיבלתי מחזור.. ביום חמישי או שישי באותו שבוע יכולתי להתחיל את 7 הנקיים היינו חולים ושכחתי מזה.. נזכרתי רק היום והיום נבדקתי השאלה אם אפשר ללכת כמה ימים אחורה או שמתחילים מהיום.? עבר יותר משבוע מהזמן שבו יכולתי להתחיל לבדוק...

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

גם אם הווסת נפסקה לחלוטין כל עוד אשה לא עשתה בדיקת הפסק טהרה ו 7 נקיים היא לא יכולה להתחיל את הספירה וללכת לטבול. מינימום הבדיקות הנדרשות הן:
הפסק טהרה
בדיקה למחרת= ביום הראשון לנקיים
בדיקה ביום השביעי= יום הטבילה
ללא בדיקות אלו תהליך הטהרה אינו נחשב ואינה יכולה לטבול.
מלכתחילה בודקים מדי יום ואף פעמיים ביום, בדיעבד מומלץ מאד לעשות לפחות בדיקה אחת באמצע הימים מחשש שכל הספירה תתבטל.