content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום (טהרת המשפחה)

שאלה

אני נאלצת לשהות במקום בחו"ל שאין שם מקוה עד יומיים אחרי יום הטבילה המעורכת שלי וחוזרת לירושלים בע"ה ביום ששי בבוקר - האם אוכל להטהר לפני מוצאי שבת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ניתן לטבול בערב שבת, כיון שהדחיה מאולצת.