content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שעת טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני צריכה לטבול ביום ראשון ב"ה. אני צריכה לנסוע בשעות הערב. מה השעה הכי מוקדמת שאני כבר יכולה לטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ביום ראשון השקיעה ב- 16:44, לפיכך תוכלי לטבול החל משעה 17:04.