content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ביצוע תיקון ע"י טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

רבי הנחה אותי שאני אמורה לבצע טבילה של 151 פעמים במקווה, אולם איני מוצאת מקווה שמוכן לאפשר לי זאת. הייתי שמחה לקבל המלצות לגבי מקוואות כאלה בארץ באזור המרכז שכן זה חשוב לי מאוד

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

לצערינו הגדול עובדי עבודה זרה לא פסו מן הארץ. אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד וזה מצוי כולו בדברי השולחן ערוך. אין הלכה כזו לא במשנה ולא בגמרא ולא ברמב"ם ולא באף אחד מהפוסקים ולכן אף מקווה לא מוכן להיות שותפים לעבודה זרה המסוכנת הזו   וצריך להזהיר את העם מאובות וידעונים