content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אמנם מהיום החמישי מותר לעשות הפסק,אך מהו היום הממוצע שרוב הנשים מצליחות לעשות הפסק?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

משך דימום הוסת הוא אישי לכל אשה. יחד עם זאת, מופיע במחקרים כי בממוצע הדימום נמשך 5 ימים. 
על כן גם היום הממוצע להפסק טהרה יהיה בימים 5-6.