content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה אחרי שקיעה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשיתי מוך דחוק באחור של כמה דקות אחרי השקיעה. לפני כן ידעתי שסיימתי את ימי הנידה אך לא בדקתי. אצלנו שקיעה היתה ב- 7:27 ועשיתי מוך דחוק ב- 7:35. האם נחשב לי כבדיקה ואפשר להמשיך את הספירה או יום למחרת?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

כן, כל עוד לא עובר זמן רוב בין השמשות ( שהוא 14 דקות), ניתן להחשיב את הזמן שציינת כאל בדיקה במועדה.
.