content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אי ראית דם לאחר ל"א יום (טהרת המשפחה)

שאלה

אם לא ראיתי דם לאחר 31 יום האם אני מותרת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

דיני פרישה נהוגים רק בימים ( או בלילות )  שאת מצפה לראות בהם:
1. אותו יום בחודש ( לפי התאריך העברי), שראית בפעם האחרונה.
2, באותו הפרש ימים כמו שראית בין המחזור האחרון וזה שלפניו.
3. ביום ה- 30 מהראיה הקודמת.
בימים אלו אין נוהגים דיני הרחקה, אך תשמיש אסור .
בימים אלו עליך לבדוק באמצעות עד. אם לא בדקת, בדקי כעת ואם אין סימני דימום את מותרת.