content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי טובלים? (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב החלטתי להתחיל לשמור על טהרת המשפחה ולהתחיל לטבול במקווה. כמה זמן לאחר סיום הדימום מגיעים לטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הנוהג המקובל הוא כי 5 ימים לאחר שמתחיל המחזור (4 ימים לנוהגות לפי עדות המזרח)
( היום הראשון נחשב מרגע ראית המחזור ועד זמן השקיעה באותו היום – גם אם זה מספר דקות בודדות) אשה יכולה לעשות בדיקת 'הפסק טהרה'.
בדיקה זו נעשית לפני השקיעה באמצעות עד בדיקה -פיסת בד לבנה עדינה המוחדרת לנרתיק ובאמצעותה מודאים שהמחזור הסתיים.
למחרת שוב חוזרים על הבדיקה.
ביום השביעי שוב עושה בדיקה באמצעות העד ובאותו יום טובלת לאחר שהחשיך.
יוצא, שמזמן הפסק הטהרה, האשה סופרת שבעה ימים מלאים ואז טובלת.
לדוגמא, אם היום הראשון למחזור היה ביום שלישי,
הפסק הטהרה יהיה ביום שבת והטבילה במוצאי שבת כעבור שבוע.
את מוזמנת לראות את ההנחיות המפורטות באתר בפרק 'טהרת המשפחה, החל מ:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=58