content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר הפסקת הווסת (טהרת המשפחה)

שאלה

האם לאחר הפסקת הווסת גם צריך לטבול במקווה ואם כן אז מתי באיזה תאריך

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אשה שפסקה מלראות מחזור, הרי היא בחזקת 'מסולקת דמים'. כלומר, טהורה כל הזמן ואינה צריכה לטבול.
לאחר המחזור האחרון שראתה, עושה 'הפסק טהרה', סופרת 7 נקייםי וטובלת. 
במשך 3 החודשים הראשונים, נוהגת רק על פי דיני פרישה. תפרוש מקיום יחסי אשות ב'וסת הפלגה', ביום השלושים וב'וסת החודש', כמפורט באתר: https://www.mikve.net/content.asp?pageid=565#