content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה ביום ראש השנה כלומר יום חמישי (שבתות ומועדים)

שאלה

קיבלתי היום, ולפי החישוב שאני עושה אני צריכה לטבול ביום ראש השנה ביום חמישי הבא, יש מקוואות פתוחות ביום הזה? ואיך צריך להתארגן לטבילה זו?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

המקוואות פתוחים כמו בשבת, וההתארגנות היא אותה התארגנות. בררי במקווה בו את מתכוונת לטבול, את שעת הפתיחה המדויקת.
יש לחפוף שיער  ולהתכונן לפני כניסת ראש השנה, ולהשתדל שהשערות לא יסתבכו זו בזו ולא יווצרו  קשרים, וכן לא  כדאי לעסוק בדברים דביקים ומלכלכים.
לפני הטבילה, יש לבדוק עצמך,  לנקות שאריות אוכל בין השיניים (ללא דם) להתרחץ, לעיין ולטבול.
שנה טובה