content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרמילוט נןר (מנהגי כלות)

שאלה

שבוע טוב.. בעזרת הק' אני מתחתנת ב19/10 כה בתשרי קיבלתי מחזןר ב3/9 והןא נמשך כ7 ימים האם עלי לקחת פירמולט נור על מנת להיות טהורה בחתונה? המחזור שלי הקדים הפעם לאחר שחודש שעבר איחר בכמה ימים.. ואם כן מה המינון של הכדורים? אני מתכוונת לטבול בעזרת הק' במוצאי שבת ב18/10

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

~גשי לרופא שייתן לך כדורים להקדים הוסת ל 1.10 ואז לא תצטרכי כדורים בחודש של החתונה