content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פירסינג (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום כבוד הרב! עשיתי פירסינג בטבור ושבוע הבא אני צריכה ללכת למקווה. ההנחיות אחרי הפירסינג זה לא להוציא את הפירסינג לפחות לא בחודש הראשון כי הדבר יכול לגרום לזיהומים ואינפקציות. רציתי לדעת אם יש התר לגבי טבילה עם הפירסינג. תודה רבה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

לכתחילה ודאי שיש להסיר את כל התכשיטים כטבעות עגילים נזמים וכדו' בכל מקום שהם. אפילו אם הם הם רפויים ומאפשרים למים להגיע לגוף, ועל אחת כמה וכמה אם הם מהודקים לגוף. שכן הטובלת עם תכשיט כלשהו מהודק הרי זה חוצץ ברמה העקרונית. אך מדברייך אני למד שבאופן כללי אינך מסירה אותו, בכל זמן שיהיה, ואף בזמן רחיצה. ובפרט שעלול להיגרם זיהום, נמצא איפוא שישנה הקפדה מצידך שלא להסירו כלל. אז עקרונית ודאי שעדיף בכל מקרה להסיר כיוון שבמקרה שלך בעתיד הקרוב להבנתי אין מניעה מהסרה (ולמנוע זיהום ניתן אולי לחטא בחומר רפואי מתאים). אך אם ישנו קושי אמיתי, ובשעת הדחק, יש על מה לסמוך, ולטבול עימו אם הוא רפוי ולא מהודק לגוף, בפרט שמדובר במקום המוגדר כבית הסתרים. רק יש לנקות היטב ובזהירות סביבותיו מהצטברות זיעה וסיבים. ורצוי לסובב אותו אנה ואנה באצבעותייך בשעת הטבילה, כדי שיעברו המים היטב. בכבוד רב, הרב ראובן זכאים (C)