content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כתמים וראיה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, בערב ראיתי כתמים חומים קטנטנים (כמו חוטים), המעידים על בואה המתקרב של הוסת. רק בבוקר ראיתי דם טרי. ממתי מחשבים את הראיה? מהערב או הבוקר למחרת?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כדאי לחשב כבר מהערב.
לגבי ספירת 4 או 5 ימים שלפני שבעת הימים הנקיים, אין הבדל בין הערב לבוקר. נחשבים כאותו יום.

notfollowing@gmail.com