content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דימום קל (טהרת המשפחה)

שאלה

אחרי נטילת פרימולוט נור לתקופה של 18 ימים, קיבלתי את הדימום המיועד רק שהוא מעט מהסדיר שאני מקבלת ואחרי יומיים נעלם, האם זו תופעה מוכרת?

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

~בהחלט, אך כדאי לבצע בדיקת הריון ליתר ביטחון