content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לפני לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

באחת מן התשובות המופיעות באתר זה קראתי את המלצתך לא לטבול סמוך מדי למועד הלידה מפני שאז עשויה כבר להיות פתיחה. האם כאשר אני יודעת בוודאות שיש פתיחה (כ-2 ס"מ) אסור לטבול?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

טבילה לפני לידה היא סגולה ואינה כורח המציאות.
אין כאן ענין של מותר או אסור.
במצב שיש פתיחה שיודעים עליה לא לא הייתי לוקחת כל סיכון מיותר.
אמנם המים נקיים ביותר וחומם נעים וזה רק לשם זהירות יתר.
אם הטבילה היא לצרכי טהרה ( כיון שהיה דימום וכדו') – ברור שיש עניין לטבול.
אם במשפחתך נהגו הנשים לטבול בחודש תשיעי – גם כן הייתי שוקלת את העניין יותר בחיוב.
אם הטבילה היא רק לשם הסגולה – הייתי ממליצה להמנע מכך.
כמו"כ את יכולה להעזר בסגולות אחרות, כגון:
פתיחת ארון הקודש ע"י בן הזוג, אכילת ריבת אתרוגים של הרבנית קנייבסקי, ענידת אבן אודם ( רובין) בזמן הלידה וכו'.
הרבי במתן צדקה ובתפילה ללידה קלה והכי חשוב שאי מרום עיניך ובטחי בקב"ה.
יהי רצון שבזכות השתדלותך, תלדי במהרה ובקלות ילד בריא.