content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אשר יצר (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לדעת מה ההלכה אומרת בנוגע לאשר יצר לפני הטבילה. הרי על אשה משתדלת להתפנות לפני הטבילה. אם כן מתי תיטול ידיים ותבורך אשר יצר האם לפני הטבילה כשאינה לבושה זה לא נראה לי כל כך מתאים או לאחר הטבילה? אשמח לדעת מה הדין לפי חב״ד וכן לפי הספרדים ( בשביל חברתי) כל טוב.

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

ברור הדבר שאין לה לברך כשאינה לבושה (ובמשנה יש רק אופן מסויים ודווקא כשיושבת ואכמ"ל. ברור שאין זה ראוי ומכובד)  אכן אם תוכל לעטות חלוק על גופה רצוי גם לקשור או לחבק את זרועותיה וכיסוי ואז תברך סמוך. אין לברך באמבטיה או מקלחת גם כשאין שם שירותים, כי גם שם עוסקים בנקיות הגוף ויש שם הבל (=אדים חמים) ואין המקום נקי מבחינה הלכתית לברך בו. אלא בפרוזדור, במקום בו מברכות הספרדיות על טבילתן. אלא אם כן המקלחת סגורה ומסוגרת בזכוכית וכשהיא סוגרת את הדלתות הנ"ל נעשה המקום כרשות לעצמו ותוכל לכאורה לברך בחדר. אכן אני מסכים שזה מסובך ומקשה. על כן למי שקשה העצה הטובה ביותר היא העצה השנייה מיד אחרי שמתלבשת הלא נוטלת ידיה כדין אזי תברך אשר יצר. בטוחני ויודעני שנשות ישראל נוהגות כך ואם אינן נביאות בנות נביאות הן. מה גם שאין דין להסמיך ברכה כשאין האדם יכול ובמצב הראוי לברכה. זו שאלה אגב לא רק למקווה אלא כמעט לפני כל מקלחת ביתית… וכי נצריך לצאת, להתלבש, ולברך? הכל נחשב כהמשך אחד. בפרט שיש מקרים שמתעורר צורך נוסף "אחרי" הטבילה, לכן עדיף לכלול הכל יחד רק כמובן לזכור ולא לשכוח לברך.