content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חציצה בשינים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום הרב, ניסיתי לחפש ולא מצאתי סיבה, למה אשה צריכה לנקות מקומות שבמילא סגורים בזמן הטבילה? למשל- שאריות אוכל בשיניים, או עדשות בעיניים. הרי המים לא צריכים להכנס לפה או לעיניים, אז איך יכול להיות שתהיה שם חציצה? תודה רבה מראש.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הגמרא בנדה (סו עב) מביאה סיפור על שפחתו של רבי" שטבלה ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת" . כלומר רבי הדריכה לטבול בשנית.
חלל הפה נחשב כ'בית הסתרים', למקום שאמנם אין צורך שמים יכנסו אליו בפועל אך הוא צריך להיות ראוי לביאת מים.
כנ"ל עניין העדשות, אלא ששם יש הסוברים שעצם קיום העדשות בעין עלול לגרום לאשה לעצום עיניה בחוזקה כך שלא יהיה מגע כלל של המים.
ישנו גם הבדל האם מדובר בעדשות יומיות שרגילה להוציאן לעיתים קרובות או עדשות לזמן ארוך.
כל מקרה לגופו של עניין.