content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה בתשעה באב (שבתות ומועדים)

שאלה

האם ישנם הגבלות כלשהן על הפסק טהרה בתשעה באב או שאפשר לעשותו כרגיל?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בט' באב יש לרחוץ רק את אותו מקום ולא את כל הגוף.