content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

גלולות (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני מניקה מזה שנה ושמונה חודשים את בתי. במשך כל הזמן אני לקחתי מיקרולוט שאת אופן לקיחתם הייתי שותה אותם רגיל אך בזמן מחזור פסיקה עד היום של הפסק טהרה ושוב מתחילה לקחת וכך הייתי מוגנת מהריון. אתמול החלטתי להפסיק להניק וזה בזמן השבעה נקיים . ואז קראתי בהוראות הגלולות שצריך לקחת אותם רצוף( מה שלא נהגתי לעשות וגם לא נכנסתי להריון בתקופת ההנקה) האם יש חשש שאכנס להריון כי אם כן אחזור מייד להניק?

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

~את הכדורים יש ליטול ע"פ ההוראות, בין אם את מניקה ובין אם לא. הנקה מלאה נותנת הגנה חלקית בלבד