content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

השקיעה היתה בשעה 19:43 את הפסק הטהרה עשיתי בשעה 19:55 . האם זה עדיין בסדר או שאני צריכה לעשות הפסק נוסף ביום שלמחרת ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

זה בסדר.
עד 14 דקות לאחר שקיעה (13 לפי פוסקים אחרים) ניתן להחשיב כיום הקודם