content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דימום בזמן ביוץ (טהרת המשפחה)

שאלה

זהו החודש השני ברצף שיש לי דימום בדיוק באותו זמן- יום לפני ביוץ (יוצא יום לפני טבילה). מה עלי לעשות? אנחנו רוצים להביא ילד לעולם, כיצד נוכל אם אני אסורה לבעלי בימים חשובים כל כך? הדימום לא רב- לא כמו וסת, אך לא מועט- לא כתם בודד אלא ממשיך במהלך יום שלם

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הייתי ממליצה לך להיבדק אצל בודקת טהרה, סיכוי גדול שמקור הדימום אינו מתוך הרחם אלא מרגישות של צואר הרחם ואז אינך אסורה.
אם יוכח שמקור הדימום ברחם הקפידי ללכת עם תחתונית לבנה ( לאשכנזיות) או תחתון צבעוני ( לספרדיות) בימי 7 הנקיים.
הקפידי לא להביט על נייר הטואלט!! דלגי על הבדיקות בעד ביום זה.
פני לרופא אולי סיוע בטיפול הורמונלי ימנע זאת.