content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ללא וסת (מנהגי כלות)

שאלה

רציתי לדעת אם חייב לקבל מחזור לפני הטבילה במקווה? כי אני רוצה לחבר שתי חפיסות גלולות( ואז לא אקבל מחזור לפני טבילה) על מנת לא לקבל בשבוע של החתונה ואז להפסיק גלולה אחרונה ביום של החתונה. האם זה אפשרי? כלומר ניתן לבצע ז׳ נקיים ללא שבעצם היה מחזור? שאלה נוספת, במידה וכן אסדר שאקבל את המחזור לפני הטבילה... האם הטבילה צריכה לצאת בדיוק ביום השביעי של הז׳ נקיים או רק מספיק שאני טהורה (גם אם הספירה הסתיימה כמה ימים לפני..) הכוונה בתור כלה. תודה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

על הטבילה להתבצע לאחר שבעה ימים בהם לא ראית שום מראה אוסר.
שתי האפשרויות עליהן את שואלת הן בסדר.
באפשרות השנייה את יכולה להתחיל לספור או 7- 8  ימים לפני תאריך הטבילה,
או לסיים את הספירה כמה ימים לפני ולבדוק בכל יום עד הטבילה ,פעם ביום ,כדי לוודא שאין דם חימוד.
שיהיה בשעה טובה. מזל טוב