content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה בגיל מאוחר (מנהגי כלות)

שאלה

האם על כלה ללא מחזור לטבול במקווה האם יש חוקי טהרה בגיל מאוחר

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם לאחר המחזור האחרון  האשה טבלה ומאז לא היו שום כתמים הפרשות וכו' היא אינה חייבת לטבול.
 מחמת הספק ולטובת הרגשת הטהרה לקראת החתונה, ממליצה לטבול.