content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נידה בחופה (מנהגי כלות)

שאלה

אם אני בנידה כמה ימים לפני החתונה האם אני יכולה להיכנס לחופה.. אמרו לי שאני יכולה להיכנס אבל מהרגע שהוא שם לי את הטבעת אני אסורה עליו עד שאני טובלת במקווה. בבקשה תחזיר לי תשובה אם מה שאמרו לי נכון זה דחוף לי תודה רבה מראש ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אשה יכולה להכנס לחופה בהיותה נידה. החופה נקראת 'חופת נידה'.
מזמן החופה אסור להם להיות ב'ייחוד' עד טבילתה ובודאי שאסורים מגע ויחסי אישות. על הרב המקדש לדעת שהאשה נידה על מנת להדריכם.
תאמיני שהכל משמים והכל לטובה וקשיים ונסיונות – באים לנו לטובתנו.