content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם מותר להיות עם ציפורניים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר להיות עם לק ביום המקווה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ציפורניים נחשבות חלק המגוף ואינן מהוות חציצה. המגדלת את ציפורניה ו/ או נוהגת למשוח עליהן לק, לכתחילה –  תסיר את הלק. אם מסיבה כלשהי אינה יכולה להסיר את הלק, בדיעבד, יכולה לטבול עם לק ובלבד שהלק 'שלם' ומשוח היטב על על הציפורן.

בכל המקרים תקפיד לנקות היטב מתחת לציפורניים.