content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דיני פרישה לוסת לא קבועה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום גברת שולמן. קראתי את המאמר של דיני פרישה, ואבקש נא עזרה נוספת. התקשתי להבין מתי בדיוק עלי להתחיל לערוך בדיקה כאשר תאריך הוסת אינו קבוע. אשמח להנחייה נוספת. תודה רבה על זמנך היקר, וכל טוב.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כאשר הוסת אינו קבוע, עליה לחשוש לשלושה תאריכים, שלעיתים קרובות מתמזגים לשניים.
לוסת החודש, כלומר לאותו תאריך בחודש העברי של הראייה האחרונה, ולאותה עונה בתאריך זה (יום או לילה לפי מה שראתה בחודש הקודם)
לוסת ההפלגה, כלומר לאותו הפרש שהיה בין  2 הווסתות האחרונות.
לעונה הבינונית, כלומר, שלושים יום לאחר יום ראיית הדם בחודש הקודם.
כדאי לבדוק פעמיים, בתחילת העונה ובסופה.
בדיעבד, אם לא בדקת הרי שלאחר עונת הוסת את מותרת גם ללא בדיקה.