content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תחילת ימי הראייה (שבתות ומועדים)

שאלה

קיבלתי את הוסת בערב שבת, אור ליום שבת,אור לי"א בטבת, לאחר הדלקת הנרות , ראיתי את תחילת הראייה האדומה בשעה 17:40 (13.12.2013). אז מתי נחשב לי היום הראשון לימי ראיית הוסת? זה נחשב שבפועל היום הראשון לוסת הוא יום שבת? ולפיכך מתי אוכל לעשות בע"ה את בדיקת ההפסק טהרה והמוך הדחוק? אנחנו אשכנזים ואני ממתינה כ5 ימים של וסת לפחות.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם הראיה היתה ב17:40 (כרשום) הרי שזה לאחר השקיעה . היום הראשון הוא שבת והפסק טהרה תעשה ביום רביעי לפני השקיעה.
אם הראיה היתה ב16:40 , משמע שהיתה לפני השקיעה והיום הראשון לראיה נחשב לששי. במקרה כזה הפסק טהרה ביום שלישי לפני השקיעה.