content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מבולבלת (טהרת המשפחה)

שאלה

אם עושים בדיקת הפסק טהרה ומוצאים בבדיקה (על המוך הדחוק) כתם חום ואדום הקטנים מגריס. האם הבדיקה נפסלת או שבגלל שהכתם קטן מגריס ניתן להחשיב את הבדיקה כתקינה ולמחרת ניתן לספור שבעה נקיים? שאלה נוספת במידה ובשבעה הימים הנקיים ביום הראשון היה על העד כתם אדום וחום נגיד רחוק אחד מהשני וכל אחד מהם קטן מגריס ומיד אח"כ בוצעו עוד שני בדיקות על עד לבן ונקי ושוב היה אותו מראה האם הבדיקה נפסלת וצריך להתחיל לספור למחרת עד שלא רואים שום כתם אפילו כתם הקטן מגריס? או שבגלל שהכתם קטן מגריס ניתן להחשיב את הבדיקה ולספור את אותו היום?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

על עד – כתם אדום בכל גודל שהוא, כן מטמא, ולא ניתן להחשיב את הבדיקה.
אם הכתמים ממשיכים, ייתכן ויש פצע. כדאי ללכת להיבדק אצל בודקת טהרה.
משמעות הגריס היא רק במציאת כתמים לא על עד.