content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בהמשך לשאלה קודמת (טהרת המשפחה)

שאלה

בהמשך לשאלתי הקודמת: במידה והכתם על הסדין לא נראה סמוך ליחסים ... אין חשש ל"רואה מחמת תשמיש", נכון? כתם שנראה לאחר תקופה ... אך האישה בנידה.. אין לן כל חשיבות? תודה וסליחה!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כתם שנראה על סדין בזמן נייטרלי כלשהו, בלי קשר למועד קיום היחסים, לא מרמז כלל על "רואה מחמת תשמיש".  הוא יכול להיות שם מהרבה סיבות
כשאשה בנידה וסופרת שבעה ימים נקיים וטובלת ונטהרת, היא  נטהרת מכל הטומאות הקודמות .