content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אם פיספסתי בדיקה אחת של ערב ביום של ההפסק טהרה והבדיקה של הבוקר הייתה נקיה, אני יכולה לספור 7 נקיים או שאני יכולה לספור רק מהיום שלמחרת 7 נקיים? בו עשיתי 2 בדיקות? תודה רבה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם לא בדקת את בדיקת הפסק הטהרה, הרי שרק הבדיקה למחרת היא בדיקת הפסק הטהרה וממילא ספירת שבעה הנקיים נדחית ביום אחד.
אם בדקת בדיקה בבוקר היום המקורי של הפסק הטהרה או בצהריים ויצאה בדיקה נקייה, ניתן לצאת ידי חובה בבדיקה זו כבדיקת הפסק הטהרה.
(כי ניסוח שאלתך לא כל כך ברור. כתבת שפיספסת בדיקה אחת של הפסק הטהרה. האחת של יום זה או שבדקת בדיקה נוספת ביום זה)