content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

סדר הטהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

היי רציתי לדעת האם הסדר נכון ואם לא אשמח לתיקון מיום קבלת הווסט סופרים 7 ימים ״ מלוכלים ״ ואז עוד 7 ״ נקיים ״ ואז הולכים לטבול ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מהיום הרביעי (ספרדיות) לקבלת הווסת,  או היום החמישי (אשכנזיות),בודקים בדיקה פנימית בנסיון להצליח שתצא בדיקה נקייה. וממשיכים לנסות עד שאת אכן נקייה. אם כן, מתחילים למחרת לספור שבעה נקיים ובסופם טובלים. 
כלומר, ניתן לטבול גם לאחר 11 יום ולפעמים עלול להיות גם יותר מ 14 שתיארת.
אשמח לענות על כל שאלה או נושא לא ברור