content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרישות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, ראייה קודמת יד" תמוז בלילה (אור לט"ו) ראייה אחרונה יד' אב ביום. מהן הפרישות בבקשה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יד אלול ביום – יום בחודש ועונה בינונית
אור ליג אלול בלילה – עונת הפלגה