content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה והמנעות מהבעל לפני הליכה למקווה לפני לידה(לא כתוצאה מנידה) (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני בחודש תשיעי מעוננינת להיטבל לפני הלידה (לברכה) האם עליי לבצע הפסק טהרה ולהימנע ממגע עם הבעל לפני הטבילה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

מקור הטבילה בחודש תשיעי מקורה במנהג של סגולה טובה ואינו דין הלכתי. לפיכך אינך צריכה לעשות הפסק טהרה או להתרחק מבעלך לשם כך.