content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרישות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב. תאריכי ראייה: יז סיוון ביום. יד תמוז בלילה (אור לטו) מהן הפרישות בבקשה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יד באב בלילה (אור לט"ו) גם לפי היום בחודש וגם לפי העונה הבינונית.
יג באב ביום (לפי עונת הפלגה)