content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ליווי למקווה (מנהגי כלות)

שאלה

האם נשים רווקות יכולות להיות ביום המקווה של הכלה .. לחכות לה בחדר אורחים..

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בוודאי ובשמחה. יש קהילות שאף נהגו כך ויש שנהגו ללכת עם בנותיהן על מנת לחשוף אותן למצווה ולחנכן לקיומה בבו העת.
במקוואות רבים, יש כיום חדר המתנה שמיועד למלוות. המלוות אינן נכנסות עם הכלה לבריכת הטבילה ואינן צופות בטבילה, אלא רק מלוות אותה עד חדר ההמתנה. מנהג שמח ומרגש זה מלווה פעמים רבות בהבאת כיבוד ואף בשירה ובריקודים.