content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

לספר את בעלי (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לי לספר את בעלי במכונת גילוח בזמן שאנחנו בנידה? אני לא אגע בידיים אבל האם אסור בגלל שאסור לגעת דרך חפץ? (אני עוזרת לו במקומות שהוא לא מגיע אליהם

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

שלום רב!
יש להימנע מלסייע בתספורת של הבעל בימי הנדה. גם אם נזהרים מנגיעה. [ויש להעיר שבמציאות קשה מאוד להימנע מנגיעה כלשהיא בשעת התספורת עצמה, אך גם אם לו יהי] כך עולה מכמה מהלכות הרחקה, שמהם מוכח שגם מגע באמצעות חפץ כלשהו אסור, אף שלא לכוונת חיבה. רק לדוגמא נציין שהושטה מיד ליד נאסרה, לפי אחד הטעמים, משום שעצם זה שישנו דבר ממצע ומחבר בין שניהם, נחשב הדבר כנגיעה אסורה. ויש עוד כמה ראיות, ואין כאן מקום להאריך. ובכלל, יש מהפוסקים האחרונים שרואים בתספורת, כמו כל ענייני שיפור וטיפוח המראה של בן הזוג, ענין של חיבה וקירוב הדעת, שיש לאסור בימי הנדה. והגם שאיננו גוזרים גזירות מדעתינו, זהו בכלל הגזירה. ובפרט בנידונינו, בהצטרף הנימוק הראשון, (שנחשב כנגיעה) יש מקום בהחלט להימנע מכך. והנלע"ד כתבתי

בכבוד רב, הרב ראובן זכאים (C)