content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תחתון צבעוני בשבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם לנשים ספרדיות מותר לכתחילה ללבוש תחתון צבעוני בזמן 7 נקיים?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

א. אף שהעצה ללבוש בגדי צבעונין הוזכרה על ידי הרמ"א כבר הוכיח החידא שהיא גם דעתו של השולחן ערוך. ולכן גם נשים ספרדיות יכולות ללבוש בגדי צבעונין בימי טהרתן אפילו לכתחילה. בימי שבעה הנקיים המנהג הכשר לכל דיעות הוא ללבוש לבנים ולפחות בג' ימים ראשונים. ומכל מקום השבעה לא נפסקים לכל הדעות בבגדי צבעונין.