content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אישה צריכה לטבול המקווה כאשר ידוע להמראש שבעלה לא יהיה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לא צריכה. יכולה.. הטבילה היא לצורך היחד עם בעלה. אבל  אם יש סיכוי שיגיע, תמיד כדאי לטבול כדי להיות מוכנים לקשר