content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

צום בהריון (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום רב, אמנם שאלתי אינה בקשר למקווה וטהרה אך אשמח ואודה אם ניתן יהיה להשיבני. בת 39, שבוע 9 להריון (לאחר הזרעה רביעית). ביום הכיפורים אהיה בתחילת שבוע 11-עד כה, ב"ה, ההריון תקין. היש מניעה מלצום? היום הייתי אצל רופא הנשים שממליץ (באופן גורף ולא ביחס אליי) שלא לצום (יצירת קוטונים וכיוב') ואולם כיוון שנראה כי ידו קלה על ההדק בעניין אודה לעמדת רופא נשים שלצום יום הכיפורים יש משמעות חשובה עבורו.

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

 ייעוץ כזה צריך שיהיה פרטני אך אין ספק שהתייבשות היא גורם סיכון בהריון