content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

פרישות (טהרת המשפחה)

שאלה

ראייה קודמת יב אדר ב' ביום. ראייה שנייה יב ניסן ביום. מתי הפרישות?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יב אייר ביום – יום בחודש

יא אייר ביום – עונה בינונית ועונת הפלגה