content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה כשהבעל לא בארץ (טהרת המשפחה)

שאלה

בעלי נמצא בחול ואני צריכה לטבול כמעט שבוע לפני שהוא חוזר האם אני חייבת לטבול בזמן או שאני יכולה לדחות ליום לפני שהוא מגיע? תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אמנם בעלך בחו"ל, אך יש חשיבות לטבילה במועדה.
למרות שבעבר היו עדות שנהגו לטבול רק כשהבעל נמצא,
יש חשיבות להיות האשה בחזקת טהורה.
כמו"כ, כיום, כשהמרחק  הפיזי הצטמצם לכדי מספר שעות טיסה, יש סיכוי שיקדים את בואו.
מכל מקום אם ש קושי פיזי בטבילה במועדה, תוכלי לדחותה ( אם כי רצוי בכמה שפחות).