content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אם הגיע זמני לעשות הפסק טהרה ואין בידי עדי טהרה, במה עוד מותר להשתמש? בדיעבד, אחרי שעשיתי כבר בדיקה עם נייר טואלט, היא נחשבת? ואם הנייר טואלט לא היה לבן (בלי קשר לבדיקה, פשוט הצבע שלו לא לבן)?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בדיקת הפסק טהרה,
לכתחילה צריך לעשות את הבדיקה:
בבד- שניתן להכנסה בקלות, והדם נספג עליו
לבן- שהדם יהיה ניכר. 
בדוק- שהבד נקי מכתמים ולכלוכים  קודמים
אם אין ברירה, ניתן להשתמש בנייר, בתנאי שמקפידים, לבדוק איתו כמו שצריך בכל העומק.
אם הנייר לא לבן, אז זה מאוד לא רצוי. אם הבדיקה כבר נעשתה, אז במקרה של נייר כהה הבדיקה לא נחשבת. במקרה של נייר בהיר, ניתן בדיעבד להחשיב את הבדיקה.