content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני אמורה לטבול מחר .. ערב תשעה באב האם ניתן לטבול מחר או שאני יאלץ לדחות?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בערב תשעה באב  אסורים בקיום יחסים ולכן גם  המקוואות סגורים ולא ניתן לטבול