content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חציצה (טהרת המשפחה)

שאלה

הגעתי למקוה רק לטבילה, ממש לפני סגירה, וכשהתארגנתי גיליתי שיש מספר שערות שלא גילחתי ובד"כ אני מגלחת לפני הטבילה וטבלתי כך.האם הטבילה נחשבת לי?תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בספרו "דרכי טהרה" (עמ' קנ"ז) כותב שאשה הנוהגת למרוט את השיער  בפניה לפני הטבילה, ואם לא מרטה וטבלה וחזרה לביתה אינה צריכה לחזור ולטבול.
לגבי שיער בית השחי  ובית הסתרים, (עמ' קס"ב) גם אם אשה המקפידה לגלח שערה, אם לא גילחה, בדיעבד אינו חוצץ
כך שטבילתך נחשבת