content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חציצה לגבי טבילת כלה (מנהגי כלות)

שאלה

יש כלה שאמורה לטבול רק לפני חדש עשתה ניתוח באזן ושמו לה משהו באזן מפלסטיק כדי לשמוע ואסור לאזן שיהיה לה מגע עם המים מה עושים באופן כזה לגבי חציצה? החתונה היא מחר בע"ה אם אפשר לקבל תשובה עוד היום אם זה אפשרי תודה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הרב מרדכי אליהו זצ"ל כותב בספרו "דרכי טהרה" (עמ' קנ"ג) שדבר הנמצא בתוך האוזן ולא נראה מבחוץ ולא מקפידים עליו, בדיעבד אינו חוצץ. 
ה"אבני נזר" כותב שאם יש סיבה רפואית, יכולה האשה להרטיב את האצבע שלה במי המקווה, ולהניח אותה באוזן בשעת הטבילה.  הרב מרדכי אליהו מעדיף שאשה אחרת תרטיב את אצבעה במי המקווה ותניח את האצבע בתוך האוזן החולה. וזאת כי הטבילה צריכה להיות כשהידיים כלפי מטה ולא כלפי מעלה.
אפשרות חילופית היא להניח בתוך האזן צמר גפן טבול בשמן שידחו את המים מלהיכנס לאוזן, אבל זאת בתנאי שתלך עם צמר הגפן מספר ימים לפני ואחרי הטבילה.
שיהיה במזל טוב ובשעה טובה