content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מיטה משותפת (טהרת המשפחה)

שאלה

אני מקפידה על כל הפרטים בזמן הממחזור אך אנו ישנים באותה מיטה האם מותר לי לטבול במקווה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

ההקפדה על הפרדת המיטות נלמדת מדיני הרחקה – הלכות הנוהגות בזמן שהאשה נידה ולא מעכבת את הטבילה.