content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

קבלת מחזור בזמן בין השמשות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, ראיתי את תשובת הרב לגבי ''איחור'' בבדיקת הפסק טהרה שהואיל ולא עבר זמן רוב בין השמשות ( שהוא 14 דקות), ניתן להחשיב את הזמן כאל בדיקה במועדה. שאלתי, האם אשה שראתה תחילת מחזור מס' דקות לאחר השקיעה, תחשיב זאת ליום למחרת או שיכולה להחשיב זאת ליום הקודם?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

אכן, צדקת בדבריך.
במקרה כזה יכולה להחשיב את מועד תחילת ההרחקה לפי היום הקודם.